Kiwa Certificering voor F-gassen

Neerbos Installatietechniek is in het bezit van het KIWA certificaat F-gassen voor ondernemingen, volgens BRL 100. Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur, stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in art. 2, lid 1, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in art. 3, lid 4, van de Verordening ozonlaag afbrekende stoffen zijn toegepast, is toegestaan.

Klik hier of op de afbeelding hieronder om ons KIWA certificaat te downloaden